Personvernerklæring

Personvernerklæring for InterBuss AS

InterBuss er opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Det er InterBuss AS v/administrerende direktør, som er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av tjenestene våre og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og effektuering av kundeavtaler. Den gjelder også enkeltpersoner som søker jobb hos InterBuss.

Hvem er vi?

InterBuss AS driver persontransport i form av tur og charterbuss oppdrag.
Selskapets hovedkontor ligger i Råde, Østfold. Vår registrerte kontoradresse er Myrveien 10, N- 1640 Råde. InterBuss AS er dataansvarlig og selskapets databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på
e-post: post@interbuss.no

Når samler vi inn og behandler personopplysninger om deg?
Når du er kunde av InterBuss og du oppgir personlige opplysninger til vår database.
Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via post, telefon, sms,
e-post, i sosiale medier eller via websidene våre. Dette inkluderer også når du kommuniserer med oss som en representant for et selskap, for eksempel ved inngåelse av en kontrakt med oss.
Dette kan være opplysninger som navn, alder og kjønn for alle reisende i bestillingen, samt adresse og andre kontaktopplysninger. Vi samler også inn andre personopplysninger som du selv velger å oppgi. Dette kan være opplysninger om allergier eller helsetilstand, eller andre opplysninger om deg eller andre personer med på reisen eller i bestillingen.

I noen tilfeller må også opplysninger som f.eks. personnummer og passnummer samles inn for å søke visum til et land du skal besøke. Når du reiser med oss, samler vi også inn opplysninger om reisen. Dette er, i tillegg til opplysningene ovenfor, bestillingsnummer, reisemål og evt. hvilke andre tjenester du velger å bestille i forbindelse med reisen.
Merk at vi ikke overfører personlige data fra sosiale medier eller behandler de personlige dataene på noen måte utenfor plattformen til det sosiale mediet.

Når vi samler inn personopplysninger fra andre legitime kilder, som tredjeparts datainnsamlere, InterBuss´ markedsføringspartnere, offentlige kilder eller sosiale nettverk. Vi bruker bare disse dataene hvis du har gitt kildene samtykke til at de kan dele personopplysningene dine med andre.

Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og InterBuss AS.

Hvorfor samler vi inn og bruker personopplysninger?
Vi samler inn og bruker personopplysninger hovedsakelig for å utføre kundeservice, direktesalg og direkte markedsføring. Vi samler også inn opplysninger om leverandører, partnere og personer som søker jobb eller arbeider i selskapet vårt.

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:
Sende deg markedsføringskommunikasjon som du har bedt om. Dette kan omfatte informasjon om turene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres produkt- og tjenestekampanjer.

Sende deg informasjon om reiser og tjenestene som du har kjøpt fra oss.

Utføre direktesalgsaktiviteter i tilfeller hvor det er etablert en berettiget og gjensidig interesse.

Gi deg informasjon om et arrangement du har meldt deg på, for eksempel om innhold og møtested.

Svare på et «Kontakt meg»-skjema eller andre webskjemaer du har fylt ut på en av InterBuss´ sine websider. (for eksempel for å laste ned en gruppetur eller artikkel).

Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, chat eller telefonsamtaler).

Utføre kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, faktura, påminnelser og lignende. Dersom en kontrakt inngås med InterBuss, kan den inngås digitalt for å oppnå en mer effektiv kontrakts- og kundehåndtering, herunder å overholde juridiske krav.

Kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om våre turer og tjenester.
Rekruttering og behandling av jobbsøknader.
Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger
Innsamling av personopplysninger basert på samtykke

Vi samler inn samtykkebaserte personopplysninger ved hjelp av samtykkeskjemaer som lagrer dokumentasjonen knyttet til samtykket som gis av den enkelte. Individuelle samtykker vil alltid bli lagret og dokumentert i systemene våre. Vi kan sende digital markedsføring til personer som har samtykket, for eksempel markedsføring per e-post.

Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter.

Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.
Innsamling av personopplysninger basert på berettiget interesse.

Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom InterBuss AS og enkeltpersonen. Dette rettslige grunnlaget er hovedsakelig knyttet til salgs- og markedsføringsformål, og vi kan sende informasjon om produkter og tjenester til kundene våre basert på legitim interesse. Vi informerer alltid enkeltpersoner om hvilke personvernrettigheter de har, og om formålet med å samle inn personopplysninger.

Hvilken type personopplysninger samles inn?
Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Hvis du er en representant for selskapet ditt, behandler vi din personlige kontaktinformasjon med hensyn til selskapet. Når du inngår en kontrakt med oss, kan signaturen gjøres elektronisk, bestående av behandlingen av dine personlige data. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi mottar fra deg i tjenesterelatert kommunikasjon og aktiviteter, for eksempel møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

Hvis du laster opp bilder eller videoer, legger ut innlegg eller kommentarer osv. på våre sosiale medier, kan informasjonen leses av alle som har tilgang til denne siden, og brukes til formål som verken InterBuss eller du har kontroll over. Dermed har InterBuss ikke noe ansvar for informasjon du sender til våre sosiale medier sider.

Hvis du søker på en jobb hos InterBuss, samler vi inn opplysningene du gir under søknadsprosessen.

InterBuss samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?
Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.

Informasjonssikkerhet.

Vi sikrer dine personopplysninger hos oss ved adgangskontroll både fysisk og virtuelt, samt gjennom samarbeidende IT-selskaper.

Rettigheter til egne personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

Rett til å be om en kopi av personopplysningene som InterBuss har om deg.
Rett til å be InterBuss korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.
Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for InterBuss å oppbevare slike data.
Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine. Sett at du for eksempel har samtykket til å motta digital markedsførings-kommunikasjon:

Hvis du ønsker å trekke tilbake dette samtykket.
Rett til å be om at InterBuss gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontrakts basert.

Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine.

Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på berettiget interesse og/eller direkte markedsføring.

Alle spørsmål om personvernrettigheter skal sendes til post@interbuss.no

Deler vi opplysningene dine med noen?
Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Tredjeparts tjenesteleverandører som jobber på våre vegne:
Vi kan sende opplysningene dine videre til våre distributører, agenter, underleverandører og andre assosierte organisasjoner med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne.

Hvis lovpålagt:
Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.

Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere)
Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.

Hvis underleverandøren behandler personopplysninger utenfor EU/EØS-området, må slik behandling være i samsvar med rammeverket EU-US Privacy Shield, EUs standardkontraktsvilkår for overføring til tredjeland eller et annet spesifikt fastsatt rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger til et tredjeland.

Endringer i denne personvernerklæringen
InterBuss forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelige på våre websider. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på våre websider før endringen trer i kraft.

Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet
Hvis du er misfornøyd med måten personopplysningene dine er behandlet på, kan du i første omgang kontakte post@interbuss.no

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Les mer hos Datatilsynet eller send e-post til postkasse@datatilsynet.no

Hjelp oss å bli bedre
Er det noe på denne siden som er uklart eller ikke stemmer? Da setter vi pris på din tilbakemelding på e-post post@interbuss.no

Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du rett til å henvende deg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse.

Tilsynsmyndighetene kan kontaktes på:

Norge:
Datatilsynet
www.datatilsynet.no