Reisebestemmelser

Påmelding:

Dagsturer: Antall personer må meldes inn 10 dager før avreise
Turer med Sandefjord – Strømstad ferger: Navneliste må sendes inn 14 dager før avreise
Turer som inkluderer andre type båtturer: Navneliste må sendes inn 1 måned før avreise
Turer som inkluderer hotell: Navneliste må sendes inn 1 måned før avreise
NB!! På noen reisemål må det bestilles tidlig, da det kan være vanskelig å få plass.

Avbestilling:

Følgende regler gjelder for avbestilling.
Mer enn 35 dager før avreise: ingen gebyrer
F.o.m. 34 dager t.o.m. 21 dager før avreise. InterBuss vil belaste 25% av turens pris.
F.o.m. 20 dg t.o.m. 5 dager før avreise: InterBuss vil belaste 50% av turens pris.
F.o.m. 4 dager før avreise, uteblivelse, eller om kunden mangler nødvendige papirer for å
gjennomføre turen: InterBuss vil belaste 100% av turens pris.
Egne regler for hotell og båtbestillinger – ta kontakt for mer informasjon.
Avbestilling p.g.a. Sykdom
Avbestillingsbeskyttelse er inkludert i de fleste helårsreiseforsikringer. Vi anbefaler at
dette sjekkes med deres forsikringsselskap.

Priser, ytelser og rabatter:

InterBuss tar forbehold om prisendring som måtte skje pga. nye eller økede skatter og
avgifter, endringer i valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som InterBuss ikke har
rådighet over eller burde forutsett.
Alle priser er beregnet for 30 reisende. Prisen er justerbar, noe som vil si at er dere
flere blir det billigere, og er dere færre blir det dyrere.

For Skibussene:

Smittevern:

Vi kjører med halvfulle busser og passasjerer skal ha på munnbind.

Påmelding:

Må meldes innen kl. 21:00 kvelden før avreise.

Avbestilling:

Følgende regler gjelder for avbestilling.
Avbestillingsgebyr 30,- pr. person. Avbestilling samme dag; ingen refundering.

Priser, ytelser og rabatter:

InterBuss tar forbehold om prisendring som måtte skje pga. nye eller økede skatter og
avgifter, endringer i valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som InterBuss ikke har
rådighet over eller burde forutsett.