Reisebestemmelser

Smittevern:

Vi kjører med halvfulle busser og passasjerer skal ha på munnbind.

Påmelding:

Må meldes innen kl. 21:00 kvelden før avreise.

Avbestilling:

Følgende regler gjelder for avbestilling.
Avbestillingsgebyr 30,- pr. person. Avbestilling samme dag; ingen refundering.

Priser, ytelser og rabatter:

InterBuss tar forbehold om prisendring som måtte skje pga. nye eller økede skatter og
avgifter, endringer i valutakurser, eller tilsvarende omstendigheter som InterBuss ikke har
rådighet over eller burde forutsett.